Kimler Kişi Güvenlik Belgesi Alamaz?

Aşağıda belirtilen fiillerle ilgili olarak haklarında savcılık soruşturması devam eden veya yargılanması devam edenler veya haklarında bu fiillerle ilgili mahrumiyet kararı verilmiş bulunanlara Kişi Güvenlik Belgesi verilmez,

1)   Devletin her türlü bölünmez bütünlüğünü bozmak, Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyeti yok etmek, devletin kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sınıflar üzerinde egemenlik sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair yoldan kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak gibi faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı dernek, teşkilat ve benzeri teşekküllerden herhangi birine üye olan veya bunlarla sıkı iş birliği içinde olanlara, bunları destekleyenlere veya sempatizanı olanlara ile 5816 sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun” ile Atatürk İlke ve İnkılâplarına aykırı davranışta bulunanlara,

2)   Herhangi bir sabotaj, isyan, casusluk, vatana ihanet hareketlerine katılanlar ve bu hareketlere katılanlara yardımda bulunanlara,

3) Uyuşturucu maddeler ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak veya uyuşturucu kullanmak, yalancı tanıklık, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmet, ihtilas, irtikâp rüşvet, sahtekârlık, kaçakçılık, inancı kötüye kullanmak, cinsi sapıklık ve fuhşiyata tahrik gibi suçları işlemiş olanlara,

  1. Görevi olmaksızın ya da haklı bir sebebe dayanmaksızın herhangi sabotör veya casusla ya da hasım bir devletin temsilcileriyle temas kurmuş olanlara,
  2. Yabancı uyruklu olanlara,
  3. Sır saklayamamak, akli dengesizlik, alkoliklik, unutkanlık ve sara gibi güvenliği tehlikeye düşürecek durumda olanlara Kişi Güvenlik Belgesi verilmez, ancak bu fiillerle aynı nitelikteki Savunma sanayii güvenliği ile ilgili diğer durumlarda Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı takdir yetkisini kullanabilir.
5 1 vote
Article Rating

Bunları da sevebilirsiniz

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Konuşmaya Başla
Biz Buradayız
Merhaba
Yardımcı Olmamızı İstermisiniz?