Tesis Güvenlik Belgesi için Güvenlik Personeli Çalıştırma İzin Belgesi Nedir? İzni Hangi Kurum, Ne Şartlarda Verir?

Kişi ve kuruluşlar, Tesis Güvenlik Belgesi için özel güvenlik izni için valiliğe yapacakları başvuruda özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel tarafından yürütüleceğini, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini belirtir.

Valilik tarafından Tesis Güvenlik Belgesi için özel güvenlik talebine ilişkin gerekli inceleme yapıldıktan sonra Komisyon, özel güvenlik izninin verilip verilmemesine, özel güvenliğin sağlanmasına ilişkin yönteme ve özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısına, bu amaçla bulundurulacak veya taşınacak silahların azami sayısına karar verir.

Genel güvenlik kapsamında korunmanın mümkün olduğu ya da özel koruma ve güvenlik uygulamasının kamu hürriyetlerinin korunması açısından sakıncalı görüldüğü hallerde özel güvenlik izni verilmemesine karar verilir ve bu kararın gerekçesi de belirtilir.

Komisyonun Tesis Güvenlik Belgesi için özel güvenlik izni verilmesi ya da verilmemesi yönündeki kararları valinin onayına sunulur. Tesis Güvenlik Belgesi için Özel güvenlik izni verilen kişi ve kuruluşlar için  Özel Güvenlik İzin Belgesi düzenlenir.

Özel güvenlik birimlerinde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde valiliğe verilir.

Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir.

Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluşun bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet almasına mani değildir.

Tesis Güvenlik Belgesi için firmanın vardiya sayısına göre ve bulunan tesise giriş alanlarına göre çalıştırılacak  özel güvenlik personeli istihdamı yapılmalıdır.

5 1 vote
Article Rating

Bunları da sevebilirsiniz

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Konuşmaya Başla
Biz Buradayız
Merhaba
Yardımcı Olmamızı İstermisiniz?