Tesis Güvenlik Belgesinin Alınabilmesi İçin Neler Yapılmalıdır? Süreç Nasıl İlerler? Adım Adım Yapılacak Faaliyetler Nelerdir?

Tesis Güvenlik Belgesinin alınabilmesi için adım adım aşağıdaki plana göre işlemlerin yapılması gerekmektedir. Aşağıda belirtilen adımlara göre süreç tahmini 7 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı denetiminden geçilerek Tesis Güvenlik Belgesi alınabilir. Sürecin doğru ve sağlıklı ilerlemesi için bizler sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız. Lütfen bizi arayınız.

Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlık Ücretlerini hemen şimdi burayı tek tıklamayla öğrenebilirsiniz.

1.TESİS GÜVENLİK BELGESİ PROJE BAŞLANGICI

1.1 Açılış Toplantısının yapılması

1.2 İş Planının hazırlanması

1.3 İş Planının onaylanması

1.4 Kuruluşun yasal yapısının incelenerek Anonim Şirketi ise yönetim kurulunun bilgileri, Limited Şirket ise şirket ortak bilgilerinin alınması

1.5 Güvenlik Koordinatörünün, Bilgi İşlem Sorumlusu, Arşiv Sorumlusu ve Kurye Personelinin Belirlenmesi

2.MEVCUT DURUM ANALİZİ

2.1 Kuruluş Organizasyon yapısı, Ortaklık Yapısı, İş Faaliyet alanlarının incelenmesi ve Kişi Güvenlik Belgesi Alacak Personellerin Tespit Edilmesi

2.2 MSY 317-2-C Yönergesinde belirtilen Şartlara göre Mevcut Fiziki Alt Yapı, Bilgi Güvenliği Alt Yapısı ve Doküman Alt Yapısının İncelenmesi

2.3 Güvenli Bölge, Güvenli Oda, Toplantı Odası, Güvenlik Koordinatörü Odası, Bilgi İşlem Odası(Sistem Odası) Arşiv Odası ve Güvenlik Görevlisi Alanlarının Tespiti

3.ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRMA İZNİ BAŞVURUSU

3.1 Özel Güvenlik Başvuru Dilekçesinin Hazırlanması

3.2 Anonim Şirketleri için Yönetim Kurulu Karar Yazısının Hazırlanması, Limited Şirketleri için Şirket Karar Defterine ilgili kararın işlenmesi ve Noter Onayının Yapılması

3.3 Şirket Yetkilisine ait imza sirküsünün alınması

3.4 Güncel Ticaret Sicil Gazetesinin Alınması(Doğru adresi gösteren ticaret sicil gazetesi)

3.5 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna Göre Özel Güvenlik İzni Almak İsteyen Özel Kuruluşlar-Bankaların Düzenlemesi Gereken Bilgi Formu Doldurulması

3.6 Özel Güvenlik Çalıştırmak için Dilekçe ve Eklerinin Valilik Makamının İlgili Birimine Teslim Edilmesi

4.KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI

4.1 EK-Ğ Kişi Güvenlik Başvuru Yazısının Hazırlanması

4.2 Kişi Güvenlik Belgesi Alacak Personeller için EK-A İsim Listesi’nin Doldurulması

4.3 Kişi Güvenlik Belgesi Alacak Her Personel İçin EK-B-EK-C-Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Formu 3’er adet doldurulması

4.5 Kişi Güvenlik Belgesi alacak her personel için EK-Ç Adli Sicil belgesinin dosya teslim etmeden önceki son 15 gün içerisinde alınıp dosyaya konulması (Tesis Güvenlik Belgesi için Adli Sicil Belgesi nasıl alınacağını öğrenmek için burayı tıklayınız)

4.6 Kişi Güvenlik Belgesi Alacak Her Personel İçin EK-D 2.5×3 Fotoğraf Son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafların hazırlanması

5.TESİS GÜVENLİK BELGESİ BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI

5.1 EK-İ Tesis Güvenlik Başvuru yazısının hazırlanması

5.2 Kuruluş Yönetim Kurulu kararları tamamlanması

5.2.1. Güvenlik Koordinatörü atama karar yazısı

5.2.2. Güvenlik Görevlisi çalıştırma karar yazısı

5.2.3.Tesis Güvenlik Belgesi alınması ait karar yazısı

5.3 EK-1 Milli Gizli ve NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesi Onaylı Protokol suretlerinin hazırlanması

5.4 MSB.lığı 1 Numaralı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR800000100100000350121009 numaralı hesabına her bir belge için 500 TL tutarındaki ön inceleme ücretini yatırılması ve makbuzun dosyaya konulması

5.5 EK-3 Adres gösteren Ticaret Sicil Gazetesi dosyaya konulması

5.6 EK-4 Özel Güvenlik Teşkilatı İl Güvenlik Koordinasyon Kurulu Kararının dosyaya konulması

5.7 EK-5 Özel Güvenlik Firması Hizmet Sözleşmesinin dosyaya konulması

5.8 EK-6 İmza Sirkülerinin dosyaya konulması

5.9 EK-7 Tesis Özel Güvenlik El Kitabı ve eklerinin hazırlanması ve dosyaya konulması

5.10 EK-8 Fiziki Emniyet Tedbirleri Krokisinin hazırlanması ve dosyaya konulması

5.11 EK-9 Temsil ve İlzama Yetkili Kişileri Gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin dosyaya konulması

5.12 EK-10 Firma İletişim Bilgilerinin Hazırlanması ve dosyaya konulması

5.13 EK-11 Ticaret Sicil Numarası – Vergi Numarasının dosyaya konulması

5.14 EK-12 Kuruluş Tarihi ve Kuruluş Amacını Gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin dosyaya konulması

5.15 EK-13 Hissedarları, Denetçileri, Yönetim Kurulunu Gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin dosyaya konulması

5.16 EK-14 Kuruluşun Yer Aldığı Projelerin Hazırlanması ve dosyaya konulması

5.17 EK-15 Kontrole Tabi Malzeme Listesine göre üretim bilgilerinin dosyaya konulması

5.18 EK-16 Bir Önceki Yıla Ait Bilançonun Muhasebeden alınarak dosyaya konulması

5.19 EK-17 İhale Durum Belgesinin Ticaret Odasından alınarak dosyaya konulması

5.20 EK-18 Güvenlik Koordinatörü Kimlik ve İletişim Bilgilerinin hazırlanarak dosyaya konulması

6.FİZİKİ ALT YAPI ÇALIŞMALARI

6.1 Güvenli Bölgenin Oluşturulması ve giriş çıkışların kontrol altına alınması

6.2 Güvenli odanın oluşturulması, çelik kapı takılması, kartlı ve şifreli geçiş sisteminin yapılması, çelik kasaların zemine montelenmesi

6.3 Toplantı odasının oluşturulması ve kartlı geçiş sisteminin takılması

6.4 Güvenlik Koordinatörü odasının oluşturulması ve kartlı geçiş sisteminin takılması

6.5 Bilgi İşlem Odası(Sistem Odası) Oluşturulması, Bilgi Güvenliği Alt Yapısının Oluşturulması (Zeminin Yükseltilmesi, Güç Kaynak Bağlantılarının Yapılması, Ağ Kablo Kanallarının Oluşturulması, Topraklama Hatlarının Oluşturulması, İklimlendirme ve Sensor Sistemlerinin Oluşturulması, Çelik Kapı Takılması, Kartlı ve Şifreli Geçiş Sisteminin Yapılması vb)

6.6 Arşiv odasının oluşturulması ve kartlı geçiş sisteminin takılması

6.7 Güvenlik görevlisi masasının oluşturulması ve gerekli emanet dolapları, kamera sistemleri,  ziyaretçi kartlıkları vb alt yapının oluşturulması

6.8 Tesisin tüm çevresinin girişinin kontrol altına alınacağı duvar ve çit tel ile kontrol altına alınması (Tüm bina veya fabrika tek bir kuruluşa ait ise bu kural geçerlidir.)

6.9 Tempest testlerinin yapılması ve TUBİTAK MAM tarafından raporlanması (Kuruluş Yazılım Faaliyetleri Gerçekleştiriyor ise veya sunucularında gizli veri bulundurulacaksa bu kural geçerlidir)

6.10 Alarm İzleme Merkezleri ile anlaşma yapılıp gece güvenliğinin sağlanması

6.11 Tesis alanına kamera sistemlerinin yapılması

6.12 Yangın Güvenliği Tedbirlerinin alınması (Yangın Sistemleri ve acil çıkış alanlarının oluşturulması)

7.LEVHA VE ETİKETLEME ÇALIŞMALARI(Levha,Defter,Çerçeve ve Etiketleri Online Ticaret Hizmetlerimizden Alın, Vaktiniz Size Kalsın. Lütfen Tıklayın)

7.1 Yasaklayıcı levhaların asılması

7.2 Masa ve Bilgi İçeren (Bilgisayar, Dolap Vb) etiketlenmesi

7.3 Telefon, Fax, Yazıcı Vb Etiketlemelerin Yapılması

7.4 Kayıt defterlerinin oluşturulması

7.5 Acil Çıkış Yönlendirme ve Acil Durum Planlarının asılması

8.TESİS GÜVENLİK BELGESİ İÇİN EĞİTİM

8.1 Tesis Güvenlik Koordinatörü ile birlikte yapılan çalışmaların Brifinginin hazırlanması ve eğitimin verilmesi

8.2 Çalışanlara farkındalık eğitiminin verilmesi

9.MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAŞVURUSUNUN YAPILMASI ve DENETİM

9.1 Denetiminden önce firma uzmanlarımızın firmayı denetlemesi ve eksikliklerin tespiti (Ön tetkik)

9.2 Başvurunun yapılması

9.3 Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından denetiminin yapılması

9.4 Tesis Güvenlik Belgesi denetimi sonrası eksikliklere ilişkin Düzeltici Faaliyetlerin yerine getirilmesi

10.PROJE KAPANIŞI

10.1 İyileşmeye yönelik talep ve beklentilerin alınması

10.2 Kurum talep ve beklentilerinin karşılanma düzeyinin ait çıktıların ölçülmesi

Tesis Güvenlik Belgesi Referanslarımızı öğrenmek için Lütfen Tıklayınız.

5 1 vote
Article Rating

Bunları da sevebilirsiniz

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Konuşmaya Başla
Biz Buradayız
Merhaba
Yardımcı Olmamızı İstermisiniz?